Cách làm đăng ký xe máy , đăng ký xe ô tô và các loại xe khác

CÁCH THỨC LÀM ĐĂNG KÝ XE :

Trong trường hợp 1: làm đăng ký xe cùng tỉnh.

Nếu có đầy đủ các loại giấy tờ . hợp đồng mua bán, cho tặng xe thì trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ . Phòng CSGT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xe sang tên mới (cho người đang sử dụng xe) . giữ nguyên biển số (trừ biển loại 3 số, 4 số thì thu lại, đổi thành biển 5 số).

Nếu không có giấy tờ, hợp đồng mua bán xe . Để xác minh nguồn gốc hợp pháp của xe . Phòng CSGT sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe . biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai . Phòng CSGT sẽ cấp giấy ĐK xe sang tên mới (cho người đang sử dụng xe), giữ nguyên biển số (trừ biển loại 3 số, 4 số thì thu lại, đổi thành biển 5 số).

Người đang sử dụng xe được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày trong khi chờ cấp giấy ĐK xe mới (tính từ lúc nhận giấy hẹn)

Trong trường hợp 2: Làm đăng ký xe sang tên xe, di chuyển xe đi tỉnh khác.

Nếu có đầy đủ các loại giấy tờ . hợp đồng mua bán, cho tặng xe thì trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ . Phòng CSGT sẽ trả cho người đang sử dụng xe 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên . di chuyển xe (đã ký, đóng dấu xác nhận) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến . lưu lại 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.làm đăng ký xe

Nếu không có giấy tờ, hợp đồng mua bán xe . Để xác minh nguồn gốc hợp pháp của xe, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết . và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo . và niêm yết công khai, Phòng CSGT sẽ trả cho người đang sử dụng xe 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên . di chuyển xe (có ghi kết quả xác minh và ký, đóng dấu xác nhận) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến. lưu lại 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên . di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

Người đang sử dụng xe được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày trong khi chờ giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

Trong trường hợp 3: làm đăng ký xe sang tên xe tỉnh khác chuyển đến.

Phòng CSGT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 2 ngày làm việc sẽ cấp biển số . giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Khi đi làm cavet xe nêu trên phải mang theo CMND để xuất trình.

Người đang sử dụng xe . là cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội thì phải có giấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.làm đăng ký xe

Call Now Button0906.508.414